Wykorzystując letrasety liter naklejonych na sześciany oraz na tło do realizowanej „instalacji” młodzież wykonywała ich fotografie w różnych ujęciach. W ten sposób powstała mini instalacja przedstawiająca kubiczny, abstrakcyjny pejzaż. Wykorzystano zasady perspektywy z lotu ptaka oraz żabiej. Celem stało się odrealnienie przedstawionych w perspektywie form i liter tworząc bazę dla atrakcyjnych barwnych kompozycji. Inspiracją tytułowych warsztatów stała się twórczość Wolfganga Weingarta