Kolekcja prac pochodząca ze Şcoala De Arte Plastice z Cahul w Mołdawii pokazuje, jak natura może stać się źródłem inspiracji. Prezentowane na wystawie prace powstały dzięki wnikliwej obserwacji rzeczywistości, zastanej bądź wykreowanej. Cechą wspólną prezentowanego zestawu, oprócz inspiracji naturą pozostaje dążenie do ukazania dużego bogactwa formy rysunkowej i malarskiej.

Z kolekcji mocno wyodrębniają się drobiazgowe, bardzo dekoracyjne rysunki wykonane cienkopisami o różnej grubości. Cała przestrzeń kompozycji zostaje szczelnie wypełniona różnorodną linią oraz drobnymi punktami budującymi walor i światłocień w pracy. Autorzy poszukują sposobów na oddanie charakteru różnych płaszczyzn. Inaczej narysowana jest twarz osoby portretowanej, inaczej udrapowana tkanina, a jeszcze inny sposób rysowania ma oddać bogactwo form występujących, np. w pejzażu, we wnętrzu. Minimum użytych narzędzi rysunkowych – jedynie cienkopisy – pokazuje, jak ogromna jest świadomość plastyczna autorów w ich wykorzystaniu dla osiągnięcia zamierzonego efektu.

Skrupulatność i umiejętne posługiwaniu się środkami plastycznymi przekłada się na inne realizacje z wystawy. Wśród nich znajdują się precyzyjnie wykonane kompozycje, do których realizacji wykorzystano kolorowe muliny, kordonek. Ciasno przyklejone do tektury nici budują całą przestrzeń obrazu niczym nałożone pędzlem wyszukane plamy barwne. Bogactwo, które towarzyszy rysunkowi, specyficznym wyplecionym z nici kompozycjom znajduje swoje przełożenie również w gęsto nakładanej szpachlą i pędzlem farbie prezentowanych na wystawie prac wykonanych temperą oraz w szczegółowych transparentnych płaszczyznach prezentowanych akwareli.

Wystawę można oglądać od 29.04 do 8.06.2022 w filii galerii przy ul. Kościuszki 41/ 47.