Od 28 kwietnia w salach wystawowych galerii przy ulicy Kościuszki zaprezentujemy dorobek kolejnej współpracującej z nami placówki zajmującej się edukacją plastyczną dzieci i młodzieży. Tym razem zobaczymy rysunki, prace malarskie i grafiki z Základnej Uměleckiej Školy w Pilznie.  Czeska szkoła szczególnie znana jest ze wspaniałych kolorowych papierorytów, linorytów i kolografii. Jej uczniowie są laureatami wielu konkursów plastycznych zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych. Podczas organizowanego w Toruniu w 2015 roku Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” szkoła z Pilzna otrzymała nagrodę za kolekcję prac pod nazwą „Ptaki Europy”. Eksponowane na wystawie prace to połączenie wysokiego poziomu technicznego z urokiem swobodnej twórczości dziecięcej. Zapraszamy do zwiedzania!

Wystawę można oglądać: 28.04-12.06.2023