więcej informacji na: http://bip.galeriadziecka.com/ogloszenie-o-naborze-nr-22023-z-dnia-30-stycznia-2023-r/