Tematem przedpołudniowych zajęć plastycznych były postacie trzech króli. Prace zostały wykonane w technice trzech kredek z dodatkiem kalkografii. 

Uczestnicy: Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzozówce 

Autor warsztatów: Katarzyna Kokot