8 września – 20 października 2020

Temat drzewa bywa podejmowany przez dzieci i młodzież w różnym wieku, na każdym etapie ich indywidualnej i zbiorowej edukacji plastycznej. Począwszy od pierwszych nieśmiałych linearnych prac, gdzie drzewo jest uproszczoną formą dopełniającą niejeden dziecięcy krajobraz z domkiem, poprzez pełne narracji prace opowiadające historie, jakie rozgrywają się w jego gałęziach oraz otoczeniu, po realizacje studyjne, w których ich autorzy dążą do odzwierciedlenia rzeczywistości.

W prezentowanych na wystawie pracach dominują układy centralne, w których drzewo jest dominującym elementem krajobrazu. Pozwala to lepiej ukazać złożoności jego budowy. Zastosowanie w pracach kompozycji centralnych stwarza autorom możliwość skupienia się na historiach, jakie chcą opowiedzieć. Swobodne, ekspresyjne prace kilkuletnich dzieci pokazują drzewo jako schronienie dla mieszkańców lasu, miejsce odpoczynku człowieka. Tym dosyć, jak się okazuje, idyllicznym wizjom przeciwstawione zostają prace, w których dzieci i młodzież ukazują ludzi dewastujących otoczenie, wycinających drzewa. Zastosowanie intensywnego koloru w tych realizacjach potęguje emocje, uwypuklając temat poszanowania natury, dbania o środowisko. Dodatkowo w realizacjach tych niejednokrotnie drzewa zyskują cechy ludzkie, co ma jeszcze mocniej udramatyzować ich przekaz.

Prace nastoletnich uczestników wystawy to w głównej mierze poparte wnikliwą obserwacją natury studyjne realizacje pokazujące odosobnione drzewa, drzewa budujące krajobraz, ukazane podczas różnej pogody, pory dnia, pory roku. Temat stanowi tu pretekst do doskonalenia swoich umiejętności plastycznych, poszukiwania indywidualnego stylu obrazowania.

Licząca przeszło sto realizacji kolekcja składa się z prac wykonanych w różnych technikach plastycznych; rysunek, malarstwo, kolaż, grafika, fotografia. Wielość technik pozwala zaobserwować ograniczenia i możliwości wynikające z ich zastosowania dla pokazania tematu. Oglądający wystawę będą mieli szansę zobaczyć jakie opowieści o drzewach snują różni dziecięcy autorzy pochodzący często z odmiennych kulturowo zakątków świata.