OKO KALEJDOSKOPU to projekt którego celem jest prezentacja unikalnej twórczości dzieci z różnych miast w Polsce, realizujący autorskie filmy animowane. Przegląd jest kalejdoskopem, w którym mieszają się style, techniki i pomysły – inspirując i pobudzając do twórczego działania zarówno dzieci, jak i dorosłych. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka jak co roku wzięła udział w projekcie a szósta edycja Przeglądu w Toruniu odbyła się się 15 maja – warsztaty twórcze, 17 maja – pokazy filmów.