logo MKiDNif gte mso 9]> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 if gte mso 9]>

if gte mso 10]>

Od września 2009 Galeria iOśrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu wzbogaciła swoją ofertę iprowadzi zajęcia multimedialne rozszerzone o animację komputerową. Dziękidofinansowaniu Ministerstwa Kultury iDziedzictwa Narodowego w Warszawie z programu „Mecenat” zostałzakupiony nowoczesny sprzęt multimedialny potrzebny do tworzenia animacji(kamery cyfrowe, program Adobe Flash i rzutnik interaktywny). Nowe technologieumożliwiają prowadzenie twórczych zajęćz ruchomym obrazem, zgodnie z przygotowanym autorskim programem edukacyjnym. Poprzeztworzenie animacji projekt pozwala wykorzystać multimedia do kształtowaniadziecięcej wyobraźni i rozwijania nowych umiejętności. Nasza pracownia przyulicy Kościuszki jest wyposażona wwysokiej jakości sprzęt – każdy uczestnik zajęć ma do dyspozycji komputer,tablet graficzny, skaner ,aparat, a teraz także kamerę cyfrową. Dzięki takwspaniale urządzonej pracowni dzieci i młodzież mogą realizować swojeoryginalne projekty i pomysły. W ramach programu w budynku Galerii przy ul.Kościuszki 41/47 realizowane są cyklicznezajęcia popołudniowe. Prowadzone są również zajęcia przed południem dla szkół igrup zorganizowanych.

Galeria zdjęć