Projekt „X Festiwal Zorzy Polarnej” jest organizowany przez Stowarzyszenie TRAKT z siedzibą w Płocku. Stanowi kontynuację wieloletnich działań o charakterze edukacyjno – artystycznym, adresowanych do dzieci i młodzieży i poświęconych Skandynawii, Laponii oraz Arktyce Wysokiej (Svalbard, Grenlandia). Obejmowały one m. in. projekty: „Niebo w Kolorze – Spotkanie z Zorzą Polarną” (2010), „Saamowie – rdzenni mieszkańcy Północnej Europy” (2011/ 12) oraz 8 edycji projektu „Festiwal Zorzy Polarnej”, realizowanych w latach 2012 – 2020. Z perspektywy ponad dziesięciu lat naszej aktywności wydaje się, że wpisała się ona na trwale w krajobraz inicjatyw z zakresu propagowania problematyki skandynawskiej.