Galeriai Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka jest partnerem projektu akcjiartystyczno-edukacyjnej dotyczącej mitologii słowiańskiej. Głównymorganizatorem akcji jest Zakład Edukacji Artystycznej Wydziału SztukPięknych UMK – studenci II, IV i V roku pod kierunkiem JoannyWróblewskiej.
Projektadresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 12 lat i będzierealizowany w kilku etapach od stycznia do października br. Celemprojektu jest zapoznanie się z kulturą dawnych Słowian w sposóbniestandardowy, a także zachęcanie do uczestnictwa w eksperymentalnychakcjach artystycznych. Jest to próba obalenia pewnego stereotypowegomyślenia o pradawnej kulturze jedynie jedynie w kategoriach wiedzyszkolnej.W marcu w budynku Galerii przy ulicy Kościuszki 41/47 oraz wsiedzibie przy Rynku Nowomiejskim 17 przeprowadzone zostaną warsztatyautorskie doktorantów i absolwentów UMK oraz realizacje studentów podnazwą „Jeden dzień w Wyraju”. Szczegółowe informacje dotyczące projektuzawiera załącznik.

Galeria zdjęć