Dzisiejsze zajęcia dominowały w czerwone punkty i plamy które formowały się w kształty skorupiaków. Jako materiał użyto pasteli olejnej wraz z akwarelą które dzięki dziecięcej wyobraźni i nutki realizmu przedstawiły podwodny świat pełen stworów w ciepłych kolorach. 

Uczestnicy: Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu

Autor warsztatów: Sylwia Rajkowska