Drodzy uczestnicy konkursu!

W tym roku obchodzić będziemy szczególne święto – stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla uczczenia tego jubileuszu Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego pod nazwą „NIEPODLEGŁA – NIEODLEGŁA”. Uczestnictwo w tym konkursie jest świetną okazją do pogłębienia wiedzy o ważnych dla naszego kraju wydarzeniach sprzed stu lat ale także motywuje aby prześledzić różne przejawy walki o niepodległość począwszy od roku 1918 aż po czasy współczesne. Te lata naznaczone są działaniami wybitnych polskich mężów stanu, dowódców, przywódców, polityków, społeczników, artystów, literatów, mniej lub bardziej znanych bohaterów. Porozmawiajcie z Waszymi nauczycielami historii i języka polskiego na temat spektakularnych w tym okresie dla naszej ojczyzny wydarzeń, zarówno tych politycznych jak i ekonomicznych czy kulturalnych. Na uwagę zasługują zwłaszcza te budzące pozytywne emocje, umacniające ducha narodowego i poczucie dumy Polaków. Skorzystajcie również z dostępnych Wam źródeł historycznych – tekstów, fotografii, filmów – aby zastanowić się nad wizualną stroną Waszego zadania: jakie sceny z mniej lub bardziej odległej przeszłości mogą stać się pretekstem do stworzenia ciekawej kompozycji plastycznej. Tematem pracy może być nie tylko portret wybitnej osobistości ale też scena rodzajowa, pejzaż – zwłaszcza miejski (budowa nowych fabryk, dzielnic, portów i miast). Może zainspirują Was zrywy narodowo-wyzwoleńcze, powstania, strajki. Warto też zwrócić uwagę na wątki dotyczące kultury – rozwój polskiego teatru, filmu, literatury, muzyki, sztuk plastycznych. Wierzymy, że jeśli odpowiednio przygotujecie się do tego zadania, pomysły przyjdą same.
Z niecierpliwością będziemy czekać na Wasze twórcze realizacje.

Życzymy sukcesów!

ADRESACI KONKURSU
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat.
Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat.

TERMIN
Prace należy nadsyłać do 15 czerwca 2018 r.

TECHNIKA
Przy realizacji pracy należy wybrać jedną z wymienionych technik:
1. RYSUNEK (ołówek, sepia, węgiel, kredka ołówkowa, pastel olejna i sucha),
2. MALARSTWO (farby wodne: akwarela, plakatówka, gwasz, tempera, akryl),
3. GRAFIKA WARSZTATOWA (wypukłodruk – np. linoryt, wklęsłodruk – np. suchoryt),
4. TECHNIKA MIESZANA (w obrębie technik wyżej wymienionych).
Uczestników w wieku od 16 do 18 lat (czwarta grupa wiekowa), oprócz technik wymienionych powyżej,
dotyczą jeszcze następujące propozycje:
1. GRAFIKA PROJEKTOWA (w tym grafika komputerowa),
2. GRAFIKA WARSZTATOWA (sitodruk, litografia).

FORMAT PRAC
Rozmiar pracy nie powinien przekraczać formatu A2 (420×594 mm).
Prace nie powinny być zrolowane.

REGULAMIN KONKURSU str.1

REGULAMIN KONKURSU str.2