W roku 2015 Galeria organizuje po raz XVIII Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży “Zawsze Zielono, Zawsze Niebiesko” – Toruń 2015. Został on dofinansowany ze środków: – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w wysokości 26.000 zł – Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 25.000 zł – Gminy Miasta Torunia w wysokości 9.000 zł – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 5.000 zł