ZZZN_2013

XVII Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” wsparła finansowo w kwocie 9.000zł oraz podjęła się roli współorganizatora tego przedsięwzięcia Gmina Miasta Toruń. Ta prestiżowa impreza otrzymała również dofinansowanie w kwocie 5.000 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.
Temat tegorocznego konkursu brzmi: „Woda – życie i żywioł”. Mogą w nim brać udział dzieci młodzież od 5 do 19 lat. Celem konkursu jest m.in. zainteresowanie dzieci i młodzieży problemami ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody a także rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej uczestników. Zwieńczeniem zadania będzie olbrzymia pokonkursowa wystawa prac uczestników z różnych krajów świata, której otwarcie połączone będzie z uroczystością wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu.