Chopin2007-13

 

if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–>

„PROMOCJA OSOBY I TWÓRCZOŚCI FRYDERYKACHOPINA JAKO KULTUROWEJ MARKI REGIONU W LATACH 2011-2013”

if gte mso 9]> <![endif]–>if gte mso 10]>

<![endif]–>Poniżej znajduje się opis wystaw i warsztatów pn. „Chopin – inspirator wyobraźni” realizowanych w 2012 i 2013 roku.

2012 roku Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w kilku miastach Polski i za granicą prezentowała cykl wystaw zatytułowanych „Chopin – inspirator wyobraźni”, którym towarzyszyły warsztaty plastyczne prowadzone przez instruktorów placówki. Zadanie to realizowane było w ramach projektu Samorządu Województwa pn. „Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2011-2013”, który otrzymał dofinansowanie w drodze konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania to: 25.050,00 zł. Pierwsza prezentacja wystawy miała miejsce od 16 maja do 4 czerwca 2012r. w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie a ostatnia planowana jest na listopad 2012r. w Ośrodku Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Dorożkarnia” w Warszawie.31 maja instruktorzy Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka przeprowadzili w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie
warsztaty zatytułowane „Kolorowe rytmy”. Zajęcia poprzedzone były oglądaniem eksponowanej w muzeum wystawy „Chopin – inspirator
wyobraźni”.Uczestnikami zajęć byli uczniowie szóstej klasy szkoły Podstawowej w Nieszawie. Ich zadaniem było stworzenie rytmicznej kompozycji abstrakcyjnej, w której modułami były sylwety czarnych i białych klawiszy fortepianu. Wycięte elementy naklejano na kolorowe aple. Skończone prace ułożono we wspólną całość, kierując się kolorem tła kompozycji.

Od 14 września do 15 listopada br. będzie prezentowana w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Izbicy Kujawskiej nasza wystawa „CHOPIN – INSPIRATOR WYOBRAŹNI – 2012-2013”. Ekspozycji towarzyszyły warsztaty plastyczne związane z twórczością kompozytora. Zadaniem uczestników warsztatów zorganizowanych nad jeziorem Długie było stworzenie współczesnej interpretacji typograficznej, oddającej charakter twórczości Fryderyka Chopina. Poprzez literę, jej kształt, kolor i budowę plastyczną uczestnicy warsztatów w wyrazie „Chopin” mieli ukazać swoje emocje związane z kompozytorem. Ćwiczenie miało na celu, rozbudzenie wyobraźni plastycznej, przybliżenie takich pojęć jak typografia, kompozycja liternicza czy związek formy plastycznej z treścią. Szczególnie istotnym elementem warsztatów było nawiązanie do sztuki aktualnej tj. strett art i graffiti jak również poszukiwanie korelacji między sztuką współczesną a dawną. Dzięki warsztatom młodzież mogła opowiedzieć o muzyce dawnego mistrza przy pomocy współczesnych technik i mediów.
21 września 2012 w Turčianskiej galérii w Martinie miało miejsce otwarcie wypożyczonej z Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka wystawy „Chopin – inspirator wyobraźni”. Wydarzeniu temu towarzyszyły warsztaty zatytułowane „Próbnik uczuć” poprowadzone przez instruktorkę z naszej galerii.
Etiuda c-moll op. 10 nr 12, zwana rewolucyjną, Chopina stała się pretekstem do rozważania na temat uczuć. Jakie kolory ma radość? A jakie melancholia? Te oraz inne pytania stawiali sobie uczestnicy zajęć plastycznych. Podczas dwugodzinnych warsztatów w Turčianskiej galérii w Martinie na Słowacji rozbrzmiewała muzyka Chopina. Dzieci i młodzież próbowały przełożyć muzykę na obraz, wykazać związki między malarstwem, a dźwiękiem.
Każdy z uczestników w wyniku losowania miał do zinterpretowania trzy uczucia. Niczym badacz, wytrawny laborant, dzieci tropiły kolor uczucia, a następnie wynik swej próby, za pomocą środków plastycznego wyrazu, przedstawiały na szklanych płytkach, sporządzając PRÓBNIKI UCZUĆ. I tak skatalogowane uczucia – indywidualne kompozycje malarskie – razem stworzyły wielkoformatowy atlas uczuć.
30 listopada br. reprezentanci Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka byli gośćmi Ośrodka Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „DOROŻKARNIA”. Powodem tej wizyty było otwarcie przywiezionej z Torunia wystawy „CHOPIN – INSPIRATOR WYOBRAŹNI” oraz warsztaty plastyczne, które prowadziła instruktorka z toruńskiej placówki.
Słowo wstępne na temat prezentowanych prac oraz postaci Fryderyka Chopina i jego związków zarówno z regionem gości jak i gospodarzy wygłosił dyrektor galerii Dariusz Delik. Po wernisażu, na którym nie zabrakło toruńskich pierników, dzieci z warszawskiego ośrodka zostały zaproszone do udziału w warsztatach pn.”Przestrzeń muzyki”. Działania praktyczne poprzedziło oglądanie specjalnie przygotowanej prezentacji na temat sztuki abstrakcyjnej. Stworzenie prac abstrakcyjnych było również zadaniem uczestników warsztatów, którzy mieli do dyspozycji kolorowe papiery, nożyki do cięcia papieru i klej. Kompozycje powstały dzięki nałożeniu wielu kolorowych apli. Negatywowe tła były w tym przypadku ważniejsze niż wycięte figury a ich nawarstwienie pozwoliło uzyskać nową plastyczną jakość. Taki sposób tworzenia pracy inspirowany był złożoną budową, wielowarstwowością utworu muzycznego, którego przykładem był wysłuchany podczas zajęć koncert f-mol oraz e-mol Fryderyka Chopina. Przy pomocy nożyków uczestnicy zajęć wyczarowali bardzo różnorodne kompozycje, używali zarówno ostrych form oraz kolorów jak i łagodnych linii i barw.

Rok 2013 również będzie bogaty w warsztaty i wystawy organizowane w ramach projektu Samorządu Województwa pn. „Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2011-2013”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kwota dofinansowania to: 24.000,00 zł.
„Falujące fortepiany” to tytuł warsztatów, które 3 kwietnia 2013 r. w Poznaniu zainaugurowały tegoroczny cykl zajęć i wystaw realizowanych w ramach wspomnianego wyżej projektu. Prowadzone przez panią Marię Reszkiewicz zajęcia tematycznie nawiązywały do etnicznych inspiracji w muzyce Chopina. Brystole, na których pracowali młodzi artyści miały kształt fortepianu widzianego z lotu ptaka. Zadaniem uczestników było stworzenie rytmicznych kompozycji abstrakcyjnych przy użyciu wielokolorowych pasów bibuły przyklejanych rozrzedzonym wikolem. Pozwoliło to uzyskać efekt transparentności bibułek powodując przenikanie barw i nadając kompozycji efekt niezwykłej malarskości.
Dodatkowy rytm tworzyły dorysowane czarnym ściętym pisakiem klawiatury fortepianu. Podobne zadanie mieli uczestnicy warsztatów „Nokturn”, które odbyły się w Poznaniu kolejnego dnia. Jednak tym razem, aby oddać nastrój tytułowego utworu Chopina młodzi artyści musieli ograniczyć się do użycia ciemnych kolorów bibuł.

Kolejne warsztaty 12 i 13 kwietnia przeprowadziła w Płocku pani Katarzyna Wendland. Tytułowe „Chopinowskie konstelacje” stały się plastyczną metaforą koncertów fortepianowych Chopina. Uczestnicy warsztatów skupili swoją uwagę wokół dwóch – koncertów f-moll pierwszego dnia i e-moll drugiego dnia warsztatów. Dla obu charakterystyczna jest pogłębiona ekspresja oraz czerpanie z wzorców stylistycznych polskiej muzyki ludowej – kujawiaka, mazura, krakowiaka. Właśnie ten ludowy koloryt młodzi twórcy zbudowali plastycznie w formie swobodnej abstrakcyjnej stylistyki wykorzystując metodę drippingu. Całość została wkomponowana w sylwety fortepianów przy dźwiękach delikatnego w brzmieniu koncertu f- moll oraz pełnego rozmachu i energii brzmienia koncertu e-moll. Wiek uczestników był zróżnicowany, od cztero- latków do trzynasto – latków. Młodzi twórcy tworzyli z rozmachem dzierżąc w dłoni pędzel niczym dyrygent batutę. Rejestrowali emocje towarzyszące Chopinowskim kompozycjom w sposób spontaniczny, nieskrępowany regułami malarskimi gest bezpośredniego rozlewania farb. Barwy użyte podczas warsztatów jak wspomniano wyżej nawiązywały bezpośrednio do strojów ludowych naszych polskich narodowych tańców, których brzmienie w obu koncertach było odczuwalne. Mowa o krakowiaku, kujawiaku i mazurze. Tak więc uczestnicy akcji plastycznej wykorzystali gamy kolorystyczne zieleni, czerwieni oraz błękitów. Następnie dodawali swoim fortepianom czarno – białe klawiatury za pomocą szablonów wykorzystując technikę topowania. Dzieci i młodzież nie tylko przybliżyli sobie sylwetkę Fryderyka Chopina jako romantycznego „poety fortepianu”, ale również dowiedzieli się czym jest abstrakcja. Dostrzegli, iż w swojej istocie sztuka abstrakcyjna bez wątpienia najbliższa jest muzyce. W obu tych dyscyplinach sztuki ilustracja tematu nie jest budowana wprost a poprzez odwołanie do swoistych środków wyrazu, takich jak – rytm, barwa, kontrast, walor, różne wielkości itp. Przed warsztatami 12 kwietnia dyrektor GiOPTD Pan Dariusz Delik uroczyście otworzył wystawę „Chopin – inspirator wyobraźni”. Zarówno warsztaty jak i wystawa cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pokaz będzie prezentowany do 13 maja 2013 roku w Płockiej Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży mieszczącej się w CH Atrium Mosty.

 

 

 

 

Galeria zdjęć