DO CZECH RAZY SZTUKA
Prace dzieci z Jesionika, Opawy i Pilzna
 
Trzy czeskie miasta, trzy szkoły, trzy ważne ośrodki edukacji plastycznej, które warto poznać. Pomocą może być tu nowa, przygotowana przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka wystawa na której zaprezentowane zostaną prace uczniów prywatnej szkoły Dany Akritisovej w Jesionku, ZakladniUmeleckiej Skoly w Opawie oraz Zakladni Umeleckiej Skoly w Pilznie.

Wszystkie pokazane prace pochodzą ze zbiorów własnych toruńskiej Galerii zostały nadesłane na organizowane przez nią międzynarodowe konkursy plastyczne. Mimo, że na wystawie dominują prace graficzne, czarno-białe i kolorowe linoryty, suchoryty i papieroryty, znaleźć tu można także interesujące kompozycje malarskie i rysunkowe.

Kształcenie artystyczne w Czechach, poprzez swoją specyficzną organizację wyróżnia się wśród systemów edukacyjnych innych krajów europejskich. W wielu czeskich miastach i miasteczkach funkcjonują podstawowe szkoły artystyczne, zarówno państwowe jak i prywatne. Te prowadzące popołudniowe zajęcia pozalekcyjne szkoły są miejscem, gdzie dzieci nie tylko pożytecznie spędzają czas, ale przede wszystkim mają możliwość rozwijania swoich zdolności. Program tych szkół obejmuje muzykę, teatr i literaturę oraz taniec. W ramach specjalności plastycznej (vytvarny obor) uczniowie podejmują różnorodne, świadome działania artystyczne przy użyciu poznawanych na lekcjach ośrodkach komunikacji wizualnej. Przygotowana wystawa jest nie tylko zaproszeniem do kontaktu z naprawdę interesującymi pracami, do podróży w głąb dziecięcej wyobraźni, może być także przyczynkiem do refleksji nad kondycją edukacji plastyczne w naszym kraju.

 
Wystawę możecie zobaczyć od 25 lutego do 5 kwietnia 2022, w siedzibie Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17.