Malowane na szarych tekturach całopostaciowe wizerunki uczestników Sobotnich Poranków były nie tylko próbą odzwierciedlenia charakterystycznych cech autorów prac, oddaniem kolorystyki i różnych szczegółów ubioru. Stały się też impulsem do wspólnej zabawy, swobodnej ekspresji daleko wykraczającej poza klasyczny autoportret.

Autor warsztatów: Dariusz Delik

Data: 30.04.2022