Wystawa wprowadza widza w świat swobodnej dziecięcej ekspresji. Niefiguratywne realizacje odzwierciedlają sposób budowania kompozycji przy użyciu różnego rodzaju kształtów, linii, plam barwnych. Na wystawie znalazły się przykłady zarówno abstrakcji geometrycznej jak i organicznej. Autorami prezentowanych prac są już pięcioletnie dzieci, jednakże przeważają realizacje nastolatków. Wystawa stwarza również możliwość przybliżenia różnych technik plastycznych  – odnajdziemy tu walorowe wklęsłodruki, linoryty, pastele, tempery, kolaże. Ekspozycję przygotowano w oparciu o zbiory archiwalne galerii.