ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE GRAFICZNYM!
W 2018 roku galeria organizuje XXI Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży grafiki jako dziedziny sztuki oraz różnych technik graficznych, których rygory warsztatowe mogą i powinny być im znane. Biennale jest okazją do wymiany doświadczeń między jego uczestnikami, a wystawa pokonkursowa będzie przeglądem grafiki dzieci i młodzieży z różnych krajów.

UCZESTNICY:
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku do 19 lat. 
Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych: 
do 7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat 14-16 lat, 17-19 lat.

TEMAT: Dowolny
FORMAT: Maksymalny 100×70 cm

TECHNIKI:
Nadesłane na konkurs prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
1. Tradycyjne techniki graficzne:
linoryt, drzeworyt, gipsoryt, kolografia, papieroryt, sucha igła, akwaforta, akwatinta, litografia, szablon, serigrafia oraz inne techniki druku wklęsłego, wypukłego i płaskiego.
2. Grafika komputerowa

W konkursie nie będą uwzględniane prace przesłane pocztą elektroniczną, 
a także prace wykonane w innych technikach plastycznych 
jak np. rysunek czy malarstwo.

TERMINY: 
Termin nadsyłania prac: do 31 maja 2018
Ocena prac przez międzynarodowe jury: 27-29 czerwca 2018
Uroczyste podsumowanie biennale i otwarcie wystawy pokonkursowej: 
październik 2018

Regulamin do pobrania: Regulamin pol 2018