Wystawa to plon 11. OGÓLNOPOLSKICH PLENEROWYCH SPOTKAŃ FOTOGRAFIKÓW – KOTLINA KŁODZKA 2017. Na ekspozycję złożyły się fotografie 15 twórców z całej Polski, prezentujących na swoich pracach przyrodę oraz architekturę z Kotliny Kłodzkiej, Gór Stołowych, Kłodzka, Dusznik-Zdrój, Polanicy-Zdrój czy Kudowy-Zdrój. Już piąty raz wystawa prezentowana jest w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. 

Wystawę można oglądać w filii Galerii ul. Kościuszki 41/ 47 od 8 września do 10 października 2017 roku.
Zapraszamy na wernisaż o godzinie 18:00, 8 września 2017 roku.