GRAFIKA KOMPUTEROWA

Wystawa pokazuje jak w twórczy sposób, za pośrednictwem narzędzi do grafiki rastrowej i wektorowej można wykreować niezwykły świat i przy tym dobrze się bawić. Zestaw prezentowanych prac daje ogólny obraz poziomu znajomości programów graficznych przez dzieci i młodzież ale również pokazuje jaka jest ich wrażliwość plastyczna. W pracach najmłodszych pojawiają się jeszcze gotowe tekstury, ale w miarę jak rośnie świadomość plastyczna autorów prac efekt ten jest niwelowany na rzecz pokazania umiejętności i biegłości w łączeniu w jednej pracy elementów wykonanych w grafice rastrowej i wektorowej. Dynamiczna linia oraz elementy wykonane wektorowo przeplatają się z fotomontażami. Odwiedzający filię galerii w terminie od 2 marca do 3 kwietnia będą mieli okazję odbyć podróż po surrealistycznych krainach, spotkać fantastyczne zwierzęta oraz zatopić się w abstrakcyjnych przestrzeniach. W przeszło 100 pracach dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat z 8 krajów świat rzeczywisty i ten na pograniczu jawy, snu stanowi wyjątkową mieszankę do twórczych poszukiwań w grafice komputerowej. Bez względu na kraj z którego pochodził autor wyraźne jest upodobanie do abstrakcji i fotomontażu. Na tym polu dzieci i młodzież chętnie eksperymentują z warstwami w programach graficznych; wykorzystując transparentność elementów, płaszczyzn ich zwielokrotnienie, nałożenie, przesunięcie względem siebie. Oprócz rysunku na tablecie, gotowych fotografii sięgają również po skaner i eksperymentują skanując np. fragmenty dłoni, twarzy. Wszystkie te zabiegi powodują, że podczas oglądania wystawy możemy prześledzić różne sposoby i metody pracy w grafice komputerowej.