Wystawa uczestników 12. Ogólnopolskich Plenerowych Spotkań Fotografików – Transylwania 2018 organizowanych przez Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej Regionu Kujawsko-Pomorskiego

Wystawa jest plonem pracy ośmiu fotografików. Anny i Krzysztofa Jakubowskich z Gdańska, Moniki i Wojciecha Wesołowskich z Warszawy, Doroty i Marka Grausz z Torunia, Andrzeja Kwiatkowskiego z Głogowa oraz Włodzimierza Tyczyńskiego z Radomska. Prezentowanych jest łącznie 168 prac fotograficznych.W dniach od 11 do 17 czerwca 2018 roku ruszali oni ze swojej bazy w Saschiz penetrować z aparatami fotograficznymi wsie, miasteczka i miasta, od Mediaszu po Bran. Bogactwo obiektów architektonicznych, wielka oryginalność, a w wielu przypadkach i egzotyka terenów, spowodowała ogrom trudności z doborem motywów prezentowanych na wystawie. Autorzy dokonywali indywidualnych wyborów. Jedni skupili się na architekturze, a inni na krajobrazach i scenkach rodzajowych.

Efekty tej pracy można oglądać od 14 września do 12 października 2018r. w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, przy Rynku Nowomiejskim 17. Imprezie towarzyszyć będzie wystawa plastycznych prac dzieci rumuńskich ze zbiorów własnych galerii.

Wystawa tradycyjnie posiada katalog z wstępem w językach polskim i tłumaczeniem rumuńskim, dzięki Dyrekcji Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma album z wszystkimi wystawianymi pracami.