Kształcenie artystyczne na Słowacji wyróżnia się wśród tego typu działań w innych krajach europejskich przede wszystkim specyficzną organizacją. W wielu słowackich miastach funkcjonują podstawowe szkoły artystyczne (zakladne umelecke školy) – zarówno państwowe (štatne), jak i prywatne (sukromne). Te prowadzące popołudniowe zajęcia pozalekcyjne szkoły są miejscem, gdzie dzieci i młodzież nie tylko spędzają pożytecznie czas, ale przede wszystkim mają możliwość rozwijania swoich zdolności. Ich program obejmuje muzykę, plastykę, teatr i literaturę oraz taniec.

W ramach specjalności plastycznej (výtvarný odbor) uczniowie kształcą się w grupach, z nastawieniem na rozwój estetycznego rozumienia otaczającego świata poprzez grafikę, malarstwo i rzeźbę. Często mają okazję publicznego prezentowania swoich dokonań artystycznych, ponieważ dba się o współpracę szkół z instytucjami kultury w lokalnym środowisku.

Niniejsza wystawa jest prezentacją ponad trzystu prac malarskich, rysunkowych i graficznych, których autorami są uczniowie zakladnych umeleckich škol z Bratysławy, Spisskej Beli, Košic, Žiliny, Trenčina i kilkunastu innych miejscowości na Słowacji.

23 marca – 18 kwietnia 2017

Rynek Nowomiejski 17

„Umenie znaczy sztuka” – wystawa prac uczniów zakladnych umeleckich škol na Słowacji.