Stało się tradycją, że każdy kolejny rok szkolny w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka ukoronowany zostaje wystawą prac dzieci, które uczęszczają na odbywające się tu popołudniowe zajęcia plastyczne. W minionym roku w zajęciach tych brało udział 355 osób w wieku od 5 do 18 lat. To ich rysunki, grafiki, prace malarskie, a nawet animacje komputerowe można oglądać w filii galerii przy ul. Kościuszki (od 13 czerwca) oraz w jej głównej siedzibie przy Rynku Nowomiejskim (od 20 czerwca). Mimo że pokazane na wystawie prace są bardzo zróżnicowane tematycznie, najczęstszym źródłem inspiracji dla ich autorów jest przyroda, fascynujący świat roślin i zwierząt. Licznie prezentowane w pracach drzewa, trawy, liście, owady, ptaki, więksi i mniejsi mieszkańcy pól i lasów są punktem wyjścia do ciekawych rozwiązań plastycznych, oryginalnych zestawień kolorystycznych, zaskakujących dziecięcych skojarzeń. Jeśli więc chcecie poznać „wiewiórki, które wekują ogórki”, „nie na żarty nażartego wilka”, przekonać się „co kryją warstwy cebuli”, zobaczyć „co by było, gdyby na głowie rosły grzyby” oraz wiele innych niezwykłych malowanych i rysowanych historii zapraszamy do sal wystawowych Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka.