„Wystawa malarstwa artystów malarzy Towarzystwa Plastyków Polskich w Grodnie na Białorusi

W Toruniu, 5 grudnia br. w salach Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka przy Runku Nowomiejskim 17, Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia ” Wspólnota Polska” zaprezentuje wystawę twórczości polskich malarzy skupionych w Towarzystwie Plastyków Polskich działającym przy Związku Polaków na Białorusi.
Towarzystwo powstało w 1992 roku z inicjatywy artystów malarzy Stanisława Kiczki (obecnego prezesa) oraz Ryszarda Dalkiewicza i zrzesza artystów polskiego pochodzenia z Grodna, Witebska, Brześcia, Bobrujska, Mińska, a także z Ukrainy i Rosji. Członkowie Towarzystwa są w przeważającej większości absolwentami wyższych uczelni: Akademii Sztuk Pięknych w Grodnie, Witebsku, Mińsku i innych. Towarzystwo Plastyków Polskich prowadzi ożywioną działalność artystyczną i wystawienniczą na Białorusi, w Polsce i innych krajach. Członkowie TPP wzięli udział w wielu pokazach zbiorowych, indywidualnych i międzynarodowych plenerach malarskich.
Na wystawie będzie można zobaczyć obrazy 21 twórców o charakterze symbolicznym, surrealistycznym, ekspresyjnym oraz przedstawieniowym. Pojawią się też pejzaże czy też przedstawienia figuratywne. Różnorodność tematyczna, stylistyczna, jednakże o wschodnich korzeniach i dużym rysie indywidualnym. Przeważająca większość prac to obrazy wykonane w technice olejnej na płótnie.
Wystawę będzie można oglądać do 17 stycznia 2015 r.