W okresie od 11 maja do 6 czerwca w filii galerii przy ul. Kościuszki będzie można zobaczyć kolekcję prac dzieci z Japonii. Ten wyjątkowy zestaw archiwalnych prac, powstał w oparciu o nadsyłane do galerii malarstwa, rysunki i grafiki. Autorami są dzieci i młodzież od 6 do 16 lat. Wystawa zdumiewa drobiazgowością w podejściu do poruszanych przez autorów tematów. Wspólną cechą prezentowanego w galerii zestawu oprócz szczegółowości jest posługiwanie się „przyciszoną” paletą barw. Jest to niewątpliwy atut kolekcji japońskiej. W tym ograniczeniu zestawu barw widz ma szansę tak naprawdę zobaczyć ile niuansów kolorystycznych potrafią wydobyć kilkoletni autorzy i jak niezwykła jest ich wyobraźnia. Często cała płaszczyzna kartki jest szczelnie zagospodarowana, niemalże na każdym jej skrawku rozgrywa się jakaś scena. Nie brakuje tematów zaczerpniętych z życia codziennego Japończyków, a na nich ilustrowana często jest praca. Widzimy ludzi obsługujących skomplikowane maszyny, osoby pracujące w otoczeniu pejzażu. Zaskakują niezwykle wrażliwe, a zarazem wnikliwe portrety oddające bardzo skrupulatnie cechy charakterystyczne sportretowanych. Są one kolejnym dowodem na wspaniały warsztat plastyczny i ogromną świadomość twórczą młodych Japończyków. W prezentowanym zestawie ok. 100 prac dominuje malarstwo. Transparentnie potraktowane przestrzenie współistnieją z płasko i szczegółowo potraktowanymi partiami. Rytm i powtarzalność motywów daje obraz o sposobie pracy w realizacjach malarskich, rysunkowych i graficznych. Ograniczona paleta barw, mieszanie płaszczyzn potraktowanych akwarelowo i nałożonych temperą powoduje, że w realizacjach poruszających tematy związane z przemysłem, pracą w wielkich fabrykach czujemy niemalże uderzenia pary, świszczenie maszyn, dymienie kominów. Wszystko spowite i zatopione we mgle, smogu. Rysunek z kolei stanowi często bazę do dalszych realizacji malarskich. Ten wykonywany piórkiem daje obraz ogromnego potencjału plastycznego, skrupulatności i drobiazgowości w przedstawieniach np. stłoczonej zabudowy japońskich miast i prowincji. Część graficzną zestawu zdominowały tematy związane z charakterystyczną dla Japonii architekturą. W realizacjach graficznych – linorytach, autorzy ujmującą często detal jako jeden z nadrzędnych elementów swej pracy. W tych przedstawieniach realizm przeplata się z niemalże abstrakcyjnymi formami. Ta wyjątkowa mieszanka malarstw, rysunków i grafik wciąga widza do innego, odległego świata i daje ogromną przyjemność oglądania.