Wystawa prac dzieci z Budapesztu, Debreczyna, Szombathely, Szolnoka, Kecskemet i kilku mniejszych ośrodków przygotowana została z okazji trwającego właśnie Roku Kultury Węgierskiej w Polsce. Wszystkie pokazane na wystawie prace malarskie, rysunki oraz stanowiące zasadniczą część ekspozycji grafiki pochodzą ze zbiorów własnych Galerii i nadesłane zostały na organizowane przez nią konkursy plastyczne. Z większości prezentowanych prac wyłania się niezwykle bogaty, różnorodny obraz codziennego życia węgierskiej prowincji, wsi i miasteczek, pracy ich mieszkańców, miejscowych obyczajów, kultywowanych tradycji. Oprócz tych mocno naznaczonych folklorem przedstawień na wystawie znaleźć można także prace bardziej uniwersalne, będące zapisem wspomnień, przeżyć i emocji, prace, których źródłem była niezwykła dziecięca wyobraźnia

Wystawę można oglądać w Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17,  od 21 lutego do 20 marca 2017.