Naukowiec, badacz, artysta jest jak dziecko, które bezpośrednio i z „czystej kartki” poznaje świat. Każde małe wydarzenie w jego życiu to małe doświadczenie i próba zagospodarowania przestrzeni. Jego umysł jest otwarty na nowości. Nieustannie się dziwi i cieszy życiem, stara się zrozumieć jego układ i zasady. Zadaje pytania. Wszystko jest podobne do wciągającej gry i eksperymentu, gdzie małe staje się wielkim, a proste i łatwe staje się bezmiernym i znaczącym. Życie i odkrycia Mikołaja Kopernika, naukowca i filozofa, inspirują nas, dają podstawy by nie tylko odbierać świat takim, jaki jest, ale również patrzeć na „rzeczy” szerzej, z różnych stron. Oderwać się od powszechnego, dobrze nam znanego spojrzenia na świat. Ważne jest, by nasz umysł był otwarty i jasny, zdolny zastanawiać się i widzieć świat w całej jego różnorodności. Ten projekt – próba łączenia różnych gatunków sztuki wizualnej to synteza różnych materiałów i sposobów interakcji z widzem. W najprostszych formach staramy się znaleźć analogię, utrwalić niektóre procesy bliskich i dalekich zjawisk przyrody.