Prezentowana w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka od 23 marca wystawa jest kolejną w tym miejscu, prezentacją pracy twórczej młodzieży, uczęszczającej do klas o profilu kulturowo- artystycznym w I Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Prace pochodzą z lat 2013 – 2018 i powstały podczas zajęć prowadzonych przez artystę plastyka Justynę Rebelkę – Czapiewską.

Na wystawie zgromadzono realizacje z dziedziny rysunku, malarstwa, grafiki i fotografii. Wśród prac możemy obejrzeć tradycyjne, klasyczne studia rysunkowe i malarskie postaci oraz martwej natury, różnorodne pod względem tematycznym grafiki wykonane w technice linorytu a także barwne kompozycje abstrakcyjne z wyobraźni. Na uwagę zasługują oryginalne w interpretacji ilustracje do tekstów literackich, stworzone w różnych technikach plastycznych. Sprawny warsztat rysunkowy, bogactwo koloru i niebanalna wyobraźnia twórcza to cechy tej ciekawej ekspozycji, świadczące o potencjale twórczym młodzieży licealnej u progu dorosłości. Wielu spośród autorów prezentowanych prac to już studenci, czasem absolwenci wyższych uczelni artystycznych od Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu począwszy, poprzez akademie sztuk pięknych m.in. w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu a na uczelniach zagranicznych – brytyjskich skończywszy.

Wystawa jest również formą uczczenia 450 – lecia istnienia Liceum – najstarszego na Kujawach i Pomorzu, a klasy o profilu kulturowo artystycznym (stworzone w przeszłości według autorskiego programu przez artystę plastyka Jerzego Czapiewskiego) są od wielu lat barwną częścią tej placówki a także unikatową formą nauczania na poziomie ponadpodstawowym na edukacyjnej mapie Torunia.

Wystawę można oglądać w siedzibie Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 do 17 kwietnia br.