Od 5 sierpnia w salach Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka przy Rynku Nowomiejskim swoje prace prezentować będą cztery irańskie artystki – Nasibeh Dolatkhah, Zahra Asgari, Narges Asadzadeh, Tayebeh Anjedani oraz ich uczniowie, głównie z Centrum Kształcenia Intelektualnego Dzieci i Młodzieży w Teheranie. Inspirowane literaturą kompozycje malarskie, rysunki i kolaże stanowią bardzo różnorodną i osobistą ilustrację perskich poematów, podań i legend. Natchnieniem większości prac były sceny zaczerpnięte z XII wiecznego poematu Attara Nishapura „Ptasia rozmowa”. Literatura stała się impulsem do różnorodnych, bardzo osobistych rozwiązań plastycznych, pretekstem do użycia zaskakujących niekiedy materiałów. Naseibeh Dolatkhah w swoich pracach wykorzystuje na przykład pudełka zapałek, drobne monety, lusterka czy metki ubrań. Oszczędne w formie podmalowane akwarelą rysunki Zahry Asgari układają się w niezwykłą, całkiem nową historię Adama i Ewy. Pełne finezji, dekoracyjne, ptasie formy Tayebeh Anjedani nawiązują do perskich miniatur, a niezwykle ekspresyjne, eksplodujące kolorem malarskie kompozycje Narges Asadzadeh kryją w sobie niejedną ptasią tajemnicę.

Na wernisaż wystawy „Perskim okiem” z udziałem autorek prac zapraszamy w piątek, 5 sierpnia o godz. 17.00

Wystawę można oglądać do 12 września w Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17

FILM TV TORUŃ: http://www.toruntv.pl/movie/show/10334