Przygotowana w oparciu o zbiory własne wystawa jest przeglądem kilkudziesięciu, pochodzących z kilkunastu krajów Europy i Azji prac malarskich, których tematem jest pejzaż. W tej jakże szerokiej definicji pejzażu mieszczą się różnorodne motywy oparte zarówno na bezpośredniej obserwacji, jak i wspomnieniach, a nawet wyobrażeniach. Dziecięca wrażliwość i wyobraźnia są tu niewątpliwie elementem wzbogacającym, szczególnie w warstwie kolorystycznej, tak istotnej w malarstwie pejzażowym. Kolorystyka prac ściśle powiązana jest z przedstawionym motywem – zielone wzgórza dotykają błękitu nieba, wielobarwną kwitnącą łąkę zamyka sine pasmo gór, kobaltowe zakole rzeki przecina malachitowe zarośla traw, rude konary drzew niczym płomienie kontrastują z otaczającą je bielą śniegu. Oglądając kolejne prace doświadczamy zmieniających się pór roku, pór dnia, jesteśmy świadkami poranków i zmierzchów, czasem towarzyszy nam słońce, a czasami deszcz. Niekiedy na obrazie pojawia się jakaś postać, jakieś zwierzę, które swoją obecnością wzbogaca opowieść o pejzażu, opowieść o otaczającym nas świecie.