Na początku był wiersz. Wiersz, a właściwie słowa piosenki Na całej połaci – śnieg Jeremiego Przybory, którego setną rocznicę urodzin obchodzić będziemy 12 grudnia. Chociaż Starszego Pana nie ma wśród nas już od dekady, jego poezja nadal jest żywa. Wzrusza, raduje, inspiruje, a nawet bywa podnietą do zorganizowania wystawy. Ot, choćby takiej jak ta, którą od najbliższego piątku będzie można oglądać w filii Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka. Ponad osiemdziesiąt pochodzących ze zbiorów własnych Galerii prac złożyło się na kolekcję, której głównym motywem jest w przeróżnej postaci śnieg. Śnieg, który zasypał rozległe przestrzenie pól i lasów, śnieg otulający miejskie kamienice i drzewa w parku, śnieg prowokujący do zabawy, śnieg leżący, prószący i sypiący, bardzo dobrze znany autorom prac dzieciom z Omska, Władywostoku czy Krasnojarska. Chociaż na wystawie przeważają prace z Rosji, Białorusi  i Ukrainy, nie zabrakło na niej naszego rodzimego śniegu utrwalonego przez dzieci z Warszawy, Olsztyna Słupska lub Torunia.

Wystawę Na całej połaci – śnieg można oglądać od 4 grudnia 2015 do 16 stycznia 2016 w filii Galerii przy ul. Kościuszki 41/47.