Konkurs finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

migawki z imprezy

W poniedziałek 16 czerwca 2014 r. w Sali Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego “Ja i mój region – 10 lat w Unii Europejskiej”. Imprezie towarzyszyło otwarcie wystawy prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie.
Uroczystość poprowadził dyrektor Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Dariusz Delik. Swoją obecnością zaszczycił nas członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Michał Korolko, który skierował wyrazy uznania do wszystkich uczestników biorących udział w konkursie oraz wręczył laureatom atrakcyjne nagrody.
Z nadesłanych na konkurs 1500 prac na wystawę trafiły najlepsze 24 prace. Jury przyznało 12 nagród i 12 wyróżnień indywidualnych w kategoriach: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka kultury
Nagrodę specjalną w postaci tablicy interaktywnej otrzymała Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu.
Po części oficjalnej  zgromadzeni goście zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy. Ekspozycję można oglądać w hallu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (I piętro) do 16 sierpnia 2014 r.

Dziękujemy uczestnikom za udział w konkursie. Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!