Filia galerii ul. Kościuszki 41/47  
od 10 sierpnia do 8 września 2015

Tematem kolejnej wystawy w filii galerii przy ul. Kościuszki jest woda. Tym niezwykle pojemnym znaczeniowo i chętnie wykorzystywanym w sztuce motywem zainteresowali się młodzi fotograficy z Białorusi, Indii, Meksyku, Polski, Ukrainy i kilku innych krajów. Ponad 120 prezentowanych na wystawie zdjęć jest próbą opisu wody w różnych jej aspektach. Są ujęcia obrazujące wielkie morskie przestrzenie, są wizerunki niewielkich kropel deszczu. Jest spokojna, wręcz zapraszająca do relaksu toń, jest dynamiczny, niebezpieczny żywioł. Oglądana z oddali i z bliska niezwykle fotogeniczna materia, która może być lustrem, filtrem, zbiorem migoczących refleksów świetlnych lub rozchodzących się kręgów. W wielu przypadkach woda jest tylko pretekstem do pokazania zmieniających się godzin, dni, miesięcy, następujących po sobie pór roku. Sposobem na utworzenie niezwykle wysmakowanych obrazów otaczającego nas świata.