Począwszyod założenia Galerii w 1964 roku aż do czasów obecnych w GiOPTD zawszepracowali artyści plastycy, łącząc pracędydaktyczną z własną twórczością. Twórczość artystyczna jest motorem naszejpracy i tę pasję przekazujemy dalej dzieciom i młodzieży. Mamy różnedoświadczenia, uprawiamy różne dyscypliny sztuk wizualnych a wspólnym elementemjest miejsce w którym się spotykamy na co dzień – Galeria. Pomimo, że każdy znas prezentuje inną postawę, tworzymy zwarty, spójny i wzajemnie dopełniającysię zespół. Stąd powstał pomysł na pierwszą wspólną wystawę pod tytułem“Galernicy” a okazją do tej prezentacji stał się jubileusz 50 – lecia GiOPTD.Elementem dopełniającym pokaz są prace twórców związanych z Galerią przed laty: Sławomira Siemianowskiego – kierownika GiOPTD oraz Zofii Karpińskiej -długoletniego dyrektora instytucji. Ponadto na wystawie zobaczyć możemytwórczość aktualnie pracujących w Galerii artystów: Dariusza Delika, PiotraFlorianowicza, Edmunda Kłosowskiego, Magdaleny Kowalczuk, Igi Maciejewskiej,Jolanty Radzimińskiej, Marii Reszkiewicz, Katarzyny Skrobały, KatarzynyWendland. Wystawę można oglądać

od 1 do 30kwietnia.