Wystawa „Cuda Bożenarodzeniowe” nieodłącznie związana jest z tożsamością narodową artystów, którzy sięgają w twórczości do swych polskich korzeni. Towarzystwo Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi powstało w 1992 roku jako grono kilku entuzjastów, przy wsparciu ówczesnego prezesa ZPB Tadeusza Gawina. Z czasem organizacja nabrała rozmachu i stała się prawdziwą galerią przekroju nurtów i tendencji kompozycyjnych, panujących wśród artystów kresowych.

Założycielem Towarzystwa był Stanisław Kiczko, który kierował organizacją ponad 20 lat. W ciągu 25 lat istnienia Związek zorganizował ponad 350 wystaw zbiorowych w Polsce, Litwie, Ukrainie w takich miastach jak Szczecin, Białystok, Toruń, Warszawa, Kraków, Pułtusk, Rzeszów, Mrągow, Gdańsk, Lwów, Wilno, Witebsk i Mińsk oraz 170 wystaw indywidualnych. Prace plastyków TPP znajdują się nie tylko w zbiorach muzeów białoruskich, lecz także w placówkach kulturalnych innych krajów oraz w kolekcjach prywatnych na wszystkich kontynentach. Malarze z TPP wzięli udział w ponad 100 międzynarodowych plenerach, z czego wiele odbyło się w Polsce.

Artyści tworzą w różnych technikach plastycznych i reprezentują odmienne nurty sztuki współczesnej, posługują się różnymi konwencjami i językami wypowiedzi plastycznej. Inny jest też
ich temperament twórczy. Przedstawione na wystawie obrazy są dziełami artystów zarówno stawiających pierwsze kroki w profesjonalnej karierze artystycznej, jak i tych, którzy mają na swoim koncie pokaźny dorobek wystaw zbiorowych i indywidualnych. Realizm spotyka się z fantazją, bogactwo kolorów przeplata się z ilustracją monochromatyczną, ekspresja z tradycją.

Wystawa zbiorowa TPP „Cuda Bożonarodzeniowe” stanowi prezentację najnowszych dzieł członków Towarzystwa, którzy stali się ważnym elementem kultury polskiej na ziemiach dzisiejszej Białorusi. Uczestnicy — ponad 20 artystów. Jak sugeruje nazwa wystawy, pokazane na niej dzieła malarskie odzwierciedlają nastrój i uczucia, towarzyszące twórcom w oczekiwaniu Bożego narodzenia. Ten temat służył inspiracją do różnorakich tematów obrazów, interpretacją rzeczywistości przez ukazanie własnego światopoglądu i swoich możliwości artystycznych.

Każdy z autorów używa odmiennego języka symboli, malarskiej ekspresji i refleksji artystycznej. Każdy obraz ma swój tytuł, każdy opowiada swoją własną historię… Są tu twórcy odważnie operujący barwami, niestroniący od najbardziej nieoczekiwanych zestawień kolorystycznych — Andrzej Filipowicz, Genadiusz Picko, Walery Stratowicz, Wacław Romaszko, Walentyna Brysacz i inni. Mocne kolory, kontrasty, zdecydowana kreska, wibrujące światło, to charakterystyczne cechy współczesnego malarstwa. Ci artyści proponują intrygujące rozwiązania kolorystyczne oraz kompozycyjne.

Na pewno jest to wystawa, która wzbudzi cieple emocje. Język artystyczny to uniwersalny język, artystyczne esperanto, dające przede wszystkim zmysłową przyjemność i czysto estetyczną radość kontaktu ze sztuką, esperanto – nieznające granic, wizualnie i duchowo zrozumiałe.

– Kulturoznawca, Wiceprezes TPP Ala Matuk.

Uroczyste otwarcie wystawy wraz z autorami prac odbędzie się 02.12.2016 o godzinie 17:00 w Fili Galerii przy ulicy Kościuszki 41/47.
Ekspozycję można oglądać do 10.01.2017

Serdecznie zapraszamy.