Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka zaprasza na wystawę BAŁKAŃSKIE KLIMATY, która zachwyca wielowątkowością i różnorodnością rozwiązań plastycznych. Każdy amator twórczości dziecięcej znajdzie tu coś dla siebie. Ekspozycja stanowi kompilację technik malarskich, graficznych i rysunkowych, które często łączone w niebanalny sposób intrygują widza oryginalnym warsztatem, lokalną tematyką i szczerością wypowiedzi. Wystawa jest zestawieniem realizacji nadesłanych w tym roku na konkurs „Zawsze zielono zawsze niebiesko” z wybranymi pracami z archiwum Galerii. Zróżnicowana tematyka nie pozwoli nikomu się nudzić- obok folklorystycznych scenek znajdują się prace inspirowane fantastyką, podróżami oraz codziennością.  Portrety, pejzaże, przedstawienia fauny, flory, a nawet nowoczesnej techniki, których autorami są dzieci i młodzież od 4  do 18 lat przybliżają odbiorcom kulturę bałkańską widzianą oczyma młodego pokolenia.
Na wystawie dominują prace z południowosłowiańskiego kręgu kulturowego. Znajdują się realizacje z różnych krajów byłej Jugosławii- Serbii, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, a także z sąsiadujących z nimi Grecji, Bułgarii i Albanii. Sztuka półwyspu bałkańskiego jest bardzo niejednorodna ze względu na rozmaite wpływy kulturowe i niestałą przeszłość państwowo-polityczną. Obserwacja tych różnic i podobieństw może stanowić ciekawe doświadczenie, pobudzić wyobraźnię, a przede wszystkim wiele nauczyć najmłodszych widzów, jak również ich opiekunów.
Celem GiOPTD jest propagowanie twórczości dziecięcej z całego świata, przybliżenie odległych kultur, inspirowanie i zachęcanie wszystkich widzów, zarówno dzieci jak i dorosłych, do odbioru i interpretacji sztuki, oraz podkreślenie jej uniwersalności oraz wielopłaszczyznowości.
Wystawę można oglądać od 6 sierpnia do 5 września 2015 w GiOPTD na Rynku Nowomiejskim 17.