Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zaprasza do swojej siedziby przy Rynku Nowomiejskim 17, gdzie od najbliższego piątku 19 maja obejrzeć można prace uczestników zajęć Otwartej Strefy Twórczej w Grucznie.

Otwarta Strefa Twórcza jest pracownią terenową Ośrodka Kultury, Sportu i rekreacji w Świeciu. Powstała w roku 2011 przy współpracy kilku lokalnych podmiotów. Od samego początku dzięki OKSiR stworzono warunki nieskrępowanego rozwoju pracowni plastycznej o profilu graficznym, otwartej dla młodych mieszkańców Gruczna i okolic. Od samego początku powstania pracowni była ona miejscem, na którym ogniskowała się uwaga i ciekawość mieszkańców. W roku 2015, kiedy pracownia została przeniesiona do Domu Katechetycznego przy Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela, otworzyły się nowe możliwości działania. Oferta OST została wzbogacona o ceramikę oraz zajęcia dla osób dorosłych.  

Działania Otwartej Strefy Twórczej są skupione na pracy z dziećmi i młodzieżą już nie tylko z Gruczna, co całego Powiatu Świeckiego. Dodatkowym atutem jest nieodpłatna forma zajęć. Pozwala to na podjęcie pracy z każdym, kto przekracza próg pracowni.

Absolwenci-wychowankowie stanowią lokalną awangardę młodej sztuki. Wszyscy oni rekrutują się z wychowankami koordynatora i pomysłodawcy Otwartej Strefy Twórczej – artysty plastyka Łukasza Lewandowskiego.

Niezwykła atmosfera tego miejsca, przestrzeń otwartego dialogu pomiędzy artystą i młodzieżą sprawia, że powstałe tu prace zyskują uznanie na licznych wystawach, przeglądach i konkursach. Na ubiegłorocznym Międzynarodowym Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży Otwartą Strefę Twórczą uhonorowano Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Na obecną prezentację złożyło się prawie sto prac trzydziestu młodych artystów w wieku od 10 do 20 lat.

Wystawę można oglądać do 12 czerwca.