Obrysy postaci dzieci były początkiem dalszej zabawy plastycznej. Kontury wypełniały się kolorem, pojawiły się twarze, dłonie, szczegóły ubioru. Powstały oryginalne, naturalnej wielkości autoportrety uczestników zajęć.