VII Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci

OKO KALEJDOSKOPU

Poznań, 30-31 marca oraz 3 kwietnia 2020

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

 ZAPROSZENIE

 Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, wspólnie z lokalnymi i ogólnopolskimi partnerami, zaprasza serdecznie do udziału w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU, który odbędzie się w dniach 30-31 marca (prezentacja nadesłanych filmów oraz warsztaty i spotkania z artystami) oraz 3 kwietnia (ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie nagród, seans filmów laureatów) 2020 roku w gościnnych przestrzeniach Kina Pałacowego i Centrum Kultury ZAMEK.

OKO KALEJDOSKOPU to wspaniała, unikalna, panorama dziecięcej twórczości. W projekcie bierze udział kilkanaście partnerskich instytucji z całego kraju, dla których ważna jest idea wspierania najmłodszych artystów i stworzenia szerokiej, ogólnokrajowej platformy prezentacji filmów animowanych, których autorami są dzieci. Niezwykle istotne jest to, że ten przebogaty świat historii i obrazów mogą poznać widzowie, którzy są rówieśnikami autorów. Projekcje organizowane są w instytucjach partnerskich projektu w najrozmaitszych kontekstach i miejscach: w galeriach, kinach, domach kultury, na lekcjach, w ramach innych wydarzeń i projektów. Towarzyszą im warsztaty, prelekcje, koncerty, spotkania z artystami.

W załącznikach znajdują się: regulamin, karta zgłoszenia oraz mapa instytucji partnerskich. Zapraszamy serdecznie młodych autorów i ich opiekunów do zgłaszania filmów na Przegląd.

Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2020 roku!

Kontakt:

Agnieszka Krajewska, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

61-64-64-478, akrajewska@csdpoznan.pl

www.csdpoznan.pl