Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka jest organizatorem międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów plastycznych. Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży oraz Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze Zielono, Zawsze Niebiesko” są imprezami cyklicznymi i ogłaszane są naprzemiennie, co dwa lata. Adresowane są one do uczestników z całego świata. Konkursy ogólnopolskie poświęcone są wybranym ważnym tematom i postaciom. Mogą w nich uczestniczyć dzieci i młodzież z Polski oraz Polonia. Jesteśmy również organizatorami konkursów o zasięgu regionalnym dla młodzieży i studentów na recenzję, analizę plastyczną, opis wrażeniowy, relację z wystawy lub inną formę wypowiedzi pisanej na temat niektórych naszych ekspozycji.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE GRAFICZNYM!
W 2018 roku galeria organizuje XXI Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży grafiki jako dziedziny sztuki oraz różnych
technik graficznych, których rygory warsztatowe mogą i powinny być im znane. Biennale jest okazją do wymiany doświadczeń między jego uczestnikami, a wystawa pokonkursowa będzie przeglądem grafiki dzieci i młodzieży z różnych krajów.

UCZESTNICY:
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku do 19 lat.
Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych:
do 7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat 14-16 lat, 17-19 lat.

TEMAT: Dowolny
FORMAT: Maksymalny 100×70 cm

TECHNIKI:
Nadesłane na konkurs prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
1. Tradycyjne techniki graficzne:
linoryt, drzeworyt, gipsoryt, kolografia, papieroryt, sucha igła, akwaforta, akwatinta, litografia, szablon, serigrafia oraz inne techniki druku wklęsłego, wypukłego i płaskiego.
2. Grafika komputerowa

W konkursie nie będą uwzględniane prace przesłane pocztą elektroniczną,
a także prace wykonane w innych technikach plastycznych
jak np. rysunek czy malarstwo.

TERMINY:
Termin nadsyłania prac: do 30 kwietnia 2018
Ocena prac przez międzynarodowe jury: 27-29 czerwca 2018
Uroczyste podsumowanie biennale i otwarcie wystawy pokonkursowej:
październik 2018

Regulamin do pobrania: Regulamin pol 2018

 

XIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY „ZAWSZE ZIELONO, ZAWSZE NIEBIESKO” TORUŃ 2017