Głównym celem dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania pod nazwą „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” jest popularyzacja poprzez aktywne działania plastyczne wiedzy ekologicznej oraz uwrażliwianie dzieci i młodzieży na problemy związane z ochroną środowiska i piękno otaczającej ich przyrody. Projekt składa się z cyklu intermedialnych, plenerowych warsztatów plastycznych, konkursu z udziałem ponad dwudziestu tysięcy uczestników z kilkudziesięciu krajów oraz podsumowującej wystawy będącej przeglądem najbardziej interesujących, oryginalnych przykładów współczesnej plastyki dziecięcej. 

Załącznik

Regulamin Zawsze Zielono Zawsze Niebiesko-2015