Konkurs finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Znane są już wyniki konkursu plastycznego „Ja i mój Region- 10 lat w Unii Europejskiej”. Konkurs organizowała Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Otrzymaliśmy 1500 prac, z których 7 zostało zdyskwalifikowanych na podstawie regulaminu Konkursu m.in. z powodu nie spełniania kryteriów formalnych – formatu pracy, tematyki pracy.
Nagrodę specjalną w postaci tablicy interaktywnej otrzyma Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu, z której najwięcej (po Galerii) prac nagrodzono i wyróżniono  . Listę zwycięzców zamieszczamy poniżej. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

1.    Laureatami w kategorii Przedszkole zostali:
1)    Michał Wiertel lat 5, Przedszkole Niepubliczne „Raczek”, Toruń
2)    Jakub Radej lat 6, Przedszkole nr 12, Bydgoszcz
3)    Zuzanna Rutkowska lat 5, Przedszkole Miejskie nr 8 , Toruń
4)    Liwia Prusiecka  lat 5, Przedszkole miejskie nr 10, Toruń

Wyróżnienia w kategorii Przedszkole otrzymują:
1)    Konrad Piotrowski lat 6, Przedszkole Niepubliczne „Raczek”, Toruń
2)    Jagna Zielińska lat 5, Przedszkole Miejskie nr 10, Toruń
3)    Tymon Zacharewicz lat 5, Przedszkole Niepubliczne „Katarzynka”, Toruń
4)    Adrian Breitenbach lat 5, oddział przedszkolny „0” przy Szkole Podstawowej nr 8, Toruń

2.    Laureatami w kategorii Szkoła Podstawowa zostali:
1)    Mariusz Wieczór lat 8, Szkoła Podstawowa, Klonowo
2)    Jagoda Cyrwus lat 8, Szkoła Podstawowa, Wielka Łąka
3)    Jakub Lewandowski lat 9,Zespół Szkół nr 8,  Szkoła Podstawowa nr 8, Toruń
4)    Maciej Szaładziński lat 12, Zespół Szkół nr 8,  Szkoła Podstawowa nr 8, Toruń

Wyróżnienia w kategorii Szkoła Podstawowa otrzymują:
1)    Kacper Erdmann lat 7, Zespół Szkół nr 27, Szkoła Podstawowa nr 64, Bydgoszcz
2)    Dominika Woszczyna lat 7, Zespół Szkół nr 1 , Lubicz
3)    Kacper Wróbel lat 8, Szkoła Podstawowa, Klonowo
4)    Marcelina Chojnacka lat 12, Szkoła Podstawowa, Gruczno
5)    Robert Wolański lat 10, Szkoła Podstawowa nr 3, Toruń

3.  Laureatami w kategorii Placówka Kultury zostali:
1)    Julia Piechna lat 8, Centrum Działań Plastycznych „Akademia” przy Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, Świecie
2)    Liliana Mątwicka lat 7, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, Toruń
3)    Zuzanna Kośnik lat 11, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka , Toruń
4)    Maksymilian Szweda lat 9, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka , Toruń

Wyróżnienia w kategorii Placówka Kultury otrzymują:
1)    Wojciech Michalski lat 5,Centrum Działań Plastycznych „Akademia” przy Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, Świecie
2)    Zofia Jaśkiewicz lat 8, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka , Toruń
3)    Filip Ruciński lat 12, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka , Toruń