Konkurs finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Znane są już wyniki konkursu plastycznego „Mój Region w Europie”. Konkurs organizowała Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Nadesłano 1689 prac, spośród których jury postanowiło nagrodzić trzynaście a autorom dwunastu prac przyznano wyróżnienia. Nagrodę specjalną w postaci tablicy interaktywnej otrzyma Szkoła Podstawowa w Złotorii. Listę zwycięzców prezentuje zamieszczony poniżej załącznik. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

ZAŁĄCZNIKI:

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA – Mój Region w Europie