Konkurs „MÓJ REGION W EUROPIE” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

23 maja rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla dzieci „MÓJ REGION W EUROPIE” Toruń 2013. Spośród 1119 prac, ilustrujących atrakcje turystyczne województwa kujawsko – pomorskiego, jury przyznało 13 nagród i 12 wyróżnień. Poza tym na wystawę zakwalifikowano 49 prac. Nagrodę specjalną przyznano Centrum Działań Plastycznych „Akademia”ze Świecia.

Uroczyste podsumowanie odbędzie się 21 czerwca o godz. 12.00 w Sali Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego, na którym zaproszeni laureaci odbiorą nagrody i wyróżnienia.
________________________________________________________Materiał filmowy TV Toruń z otwarcia wystawy:
http://www.tvtorun.net/movie/show?id=2108

ZAŁĄCZNIKI:

MÓJ REGION-spis uczestników wystawy