22 października, w dzień liturgicznego wspomnienia Jana Pawła II, w Sali Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu odbyło się uroczyste podsumowanie zorganizowanego przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości
Dziecka przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursu plastycznego
dla dzieci i młodzieży JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ RODZINY.
Konkurs, nad którym patronat objęli marszałek województwa Piotr Całbecki i przewodniczący sejmiku Ryszard Bober
jest jednym z przedsięwzięć wpisujących się w decyzję Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie
ustanowienia roku 2015 ,, Rokiem Jana Pawła II – papieża rodziny ‘’ w naszym województwie.
Mówili o tym na uroczystości przewodniczący Ryszard Bober oraz marszałek Dariusz Kurzawa. Najważniejszymi
gośćmi spotkania byli laureaci konkursu – autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac z Bydgoszczy, Łubianki,
Wielkiej Łąki, Złejwsi Wielkiej, Dębowej Łąki, Świecia, Ciechocinka, Czernikowa i Torunia. Po ceremonii wręczenia
nagród wszystkich uczestników uroczystości zaproszono na niewielki poczęstunek i wystawę pokonkursową, którą
do 5 grudnia br. można oglądać w Urzędzie Marszałkowskim przy Placu Teatralnym 2.
 
Na konkurs dzieci i młodzież z Kujawsko-Pomorskiego nadesłały aż 829 prac malarskich i rysunków z 52 placówek.
Na wystawie pokonkursowej zaprezentowano 71 prac, jury przyznało 10 nagród i 14 wyróżnień.
 
Poniżej załącznik ze spisem autorów wystawionych prac

AUTORZY_WYSTAWIENI