II Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci
OKO KALEJDOSKOPU
Poznań, 20-21 i 24 kwietnia 2015
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
TORUŃ, 27- 28 maja 2015
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

ZAPROSZENIE
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, jako partner Przeglądu zaprasza serdecznie do przesyłania filmów na II Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU, którego główna edycja
w tym roku odbędzie się w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
POZNAŃ
20-21 kwietnia 2015
Prezentacja nadesłanych filmów w Nowym Kinie Pałacowym
24 kwietnia 2015
Ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie nagród, prezentacja filmów laureatów
Regulamin Przeglądu oraz karta zgłoszenia znajdują się w osobnych załącznikach
TORUŃ
27 maja 2015
Przegląd najciekawszych filmów nadesłanych na Przegląd, Kino Tumult w Toruniu
28 maja 2015
Warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące animacji, filia Galerii ul. Kościuszki 41/47

O PRZEGLĄDZIE
OKO KALEJDOSKOPU to projekt, którego celem jest gromadzenie unikalnej twórczości dzieci, realizujących samodzielnie lub pod opieką profesjonalistów, autorskie filmy animowane. Ta twórczość zasługuje na uwagę i szeroką platformę prezentacji, dlatego nadesłane na Przegląd filmy są prezentowane na dużych ekranach nie tylko w miejscu, w którym odbywa się Przegląd, ale również w kilku instytucjach kultury w całym kraju. Widzami są rówieśnicy autorów. Gromadzenie i prezentowanie tych filmów ma również ogromne znaczenie dla rozwoju projektów i działań edukacyjnych związanych z animacją. Jest bowiem kalejdoskopem, w którym mieszają się i mienią różne style, techniki i pomysły – inspirując i pobudzając do twórczego działania zarówno dzieci, jak i dorosłych.

TERMIN NADSYŁANIA FILMÓW
Na filmy czekamy do 10 kwietnia 2015 roku
(decyduje data stempla pocztowego)
Płyty DVD wraz z kartą zgłoszeniową prosimy wysyłać na adres:
CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań z dopiskiem „Oko Kalejdoskopu”

Regulamin i karta zgłoszenia znajdują się w załącznikach

Kontakt:
Agnieszka Krajewska, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
61-64-64-478; 506-87-23-54
akrajewska@csdpoznan.pl
www.csdpoznan.pl

Czekamy na filmy i zapraszamy do Poznania!
Organizator: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
Partnerzy:
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek
Centrum Kultury w Głuchołazach
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
Stowarzyszenie Kopalnia Aktywności w Bytomiu
Zespół Szkół Społecznych STO w Szczecinku
Patronat: Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA

KARTA ZGŁOSZENIA
REGULAMIN KONKURSU