Komunikat w sprawie RODO

25 maja 2018 r.

Informacja na temat ochrony danych osobowych.

 

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. osobom, których dane przetwarzamy przysługują określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

  1. Administratorem danych osobowych jest Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka z siedzibą w Toruniu przy Rynku Nowomiejskim 17,  tel. 566227534;                                                      e-mail kontakt@galeriadziecka.com.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 87-100 Toruń , Rynek Nowomiejski 17, tel. 56 62 275 34; e-mail: iod@galeriadziecka.com.
  3. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie związanym z działalnością statutową Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w realizowanych przez Galerię konkursach, wystawach, warsztatach. Odmowa podania tych danych  skutkować będzie odmową  udziału w wyżej wymienionych przedsięwzięciach.                                

5.Informujemy, że  posiadają Państwo pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych  i prawo do:
1) wycofania zgody w dowolnym momencie,
2) sprostowania danych,
3) do bycia zapomnianym (usunięcia danych),
4) ograniczenia przetwarzania,
5) do przeniesienia danych,
6) do sprzeciwu,
Informujemy, że mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.