Budując swoje gniazda ptaki używają gałęzi, patyków, liści i traw. Uczestnicy Sobotniego Poranka potrzebowali wielkich arkuszy szarego papieru i farby. Zainspirowani naturą stworzyli serię własnych, barwnych, wykreowanych na ich miarę gniazd.