Pierwszy w nowym roku szkolnym Sobotni Poranek Plastyczny łączył w sobie zabawę plastyczną z małą lekcją biologii. Tematem było drzewo, a do dzieci należała decyzja, jakie ono będzie. Na wcześniej przygotowane, bardzo syntetyczne tekturowe figury drzewa uczestnicy zajęć naklejali papierowe liści, gałęzie, owoce, kwiaty, ptaki, wiewiórki i inne elementy nadające tym pracom bardzo indywidualny charakter.